Založení mužského sboru OPUS

1925


katastr

Brno


charakteristika

V roce 1925 byl ustanoven mužský pěvecký sbor OPUS (Obec přátel umění sborového) v Brně. Zakladatelem se stal sbormistr Vilém Steinman.
Během krátké doby z něj vytvořil přední těleso s osobitým interpretačním stylem. V meziválečné době sbor vykazoval bohatou koncertní činnost, často spolupracoval s rozhlasem, úspěšné byly také zájezdy do Polska, Jugoslávie a Rakouska.


účastníci

Vilém Steinman - sbormistr, zakladatel


zajímavosti

Vilém Steinman vedl tento sbor od roku 1925 až do 1942.
Při spolku byla založena sbormistrovská škola, z níž vyšli Josef Veselka, A. Šebestík, Zdeněk Kaňák.


poznámka

Po Steinmanově odchodu se sbor změnil na smíšený, v letech 1942–1944 jej vedl A. Šebestík, pak byla činnost pozastavena. Po jejím obnovení se sbormistři velmi často měnili. V roce 1954 stanul v čele Zdeněk Zouhar, který samostatně často s ženskou složkou.


prameny, literatura

osoby

Zdeněk Kaňák
člen sboru Vilém Steinman
zakladatel a sbormistr Josef Veselka
člen sboruAktualizováno: 07. 07. 2018