Internetová encyklopedie dějin Brna

Přijímání Židů do města Brna

Přijímání Židů do města Brna


 • 6. 6. 1345 


 • místo

  Brno


 • charakteristika

  Karel Lucemburský, prvorozený syn krále českého a markrabě moravský, dává představitelům města Brna a židovskému rychtáři právo přijímat do města Židy, kteří by se zde chtěli s rodinou usadit. Dává jim moc nařizovat a určovat Karlovým jménem peněžité služby a povinné roční dávky Karlově komoře.
  Kromě těchto povinností nemají městští úředníci ukládat Židům další břemena. Pokud by začal Karel proti tomu jednat, mohou rychtáři, přísežní a purkmistr Židy se zachováním jejich osob a věcí poslat na bezpečné místo.


 • účastníci

  Karel Lucemburský, markrabě moravský,
  brněnský rychtář, purkmistr a přísežní

 • zajímavosti

  Karlovo ustanovení souviselo s velkým pronásledováním židovského obyvatelstva v Německu v letech 1339 až 1349. Pravděpodobně v roce 1349 se počet Židů v Brně zvýšil.

 • poznámka

  Židovská obec si po celé období podržela v městské organizaci značnou míru samosprávy. Obec řídil a navenek zastupoval "magister et episcopus Iudeorum" za pomoci rady starších.
  Ve vnitřních záležitostech se Židé řídili zásadně židovským právem.
  Prosazování vlivu města na správu židovské komunity se projevovalo především v soudnictví - většinu sporů mezi Židy a křesťany přejímal přímo městský soud a ve vnitřních záležitostech řídil židovský soud brněnský měšťan pověřený tímto úřadem. Židovský rychtář nesměl sám ze své vůle přenášet spor mezi Židy před soud, mohl tak učinit teprve poté, kdy mu v té věci byla předložena žaloba.


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • osoby

  Karel IV.
  markrabě moravský


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 10. 07. 2018