Slavnostní otevření Dětského domu Zábrdovice a farní kaple prvního blahoslaveného Roma Zefferina Jimmenes Malla

19. 5. 2000


ulice

číslo orientační

1


charakteristika

Dětský dům Zábrdovice je stavebně i organizačně spojen s římskokatolickou farností Brno-Zábrdovice a je provozován občanským sdružením Petrov - o. s. pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze.
Díky finanční podpoře pana Karla Velana z Montrealu byla dokončena stavba farního centra. Slavnostního otevření farní kaple prvního blahoslaveného Roma Zefferina Jimmenes Malla a Dětského domu Zábrdovice, které se konalo 19. května 2000, se mj. zúčastnili sponzor pan Karel Velan, gen. vikář Mons. Jiří Mikulášek a předseda senátu Petr Pithart.
Dětský dům Zábrdovice slouží zejména romským dětem z blízkého okolí jako vhodné místo k trávení volného času. Mezi nabízenými aktivitami jsou posilovna, stolní tenis, hra na hudební nástroje, výtvarný kroužek a kroužek vaření a doučování.


účastníci

Karel Velan, sponzor,
generální vikář Mons. Jiří Mikulášek,
Petr Pithart, předseda Senátu PČR


prameny, literatura

události

11. 5. 2002
Celonárodní romská pouť v Brně-Zábrdovicích


městská část

související odkazy

Ma


Aktualizováno: 27. 06. 2018