Smlouva mezi městem Brnem a Thomasem Doowerem o dodávce vody novým vodovodem

16. 6. 1869


místo

Brno


charakteristika

Dne 16. června uzavřelo město Brno s anglickým podnikatelem Thomasem Doowerem smlouvu, dle níž byl Doower povinen dodávati městu Brnu denně 150–200 000 věder filtrované čisté pitné vody čerpané ze Svratky nad Kamenným mlýnem a vedené do všech částí města v obvodu obce, za což platili soukromníci poplatek dle stanovené sazby.
Pro potřeby samotného města (kašny, obecní budovy a ústavy aj.) měl dodávat denně na 6.000 věder zdarma. Při požárech pak veškerou potřebnou vodu bezplatně. Jen za překročené množství domluveného odběru vody mělo město za každé vědro doplácet určitou částku. Doower měl také zřídit dva rezervoáry (na jižním svahu Žlutého kopce (150.000 věder) a na severovýchodní straně Špilberku (25.000 věder).
Smlouva byla uzavřena na 90 let, poté přešel vodovod s příslušenstvím do majetku města.


Fl


Aktualizováno: 11. 07. 2018