Založení Hádankářského a křížovkářského kroužku Kabrňáci

24. 3. 1924


místo

Akademická kavárna


charakteristika

Hádankářský a křížovkářský kroužek Kabrňáci patří k nejstarším v republice. Schůzky nově vzniklého kroužku se konaly dvakrát měsíčně.
Ve 20. a 30. letech hrozil kroužku rozkol, neboť se rozštěpil na původní Kabrňáky a Klub Kabrňáků. Po několika letech se však oba kroužky opět spojily a spojené tábory inicializovaly v roce 1933 založení Klubu moravskoslezských hádankářů, sdružujícího 29 kroužků. Za okupace postupně organizovaný hádankářský život utichal a schůzky kroužků pokračovaly v soukromí.
Po skončení války došlo ke konečnému sjednocení všech hádankářů a v tu dobu již i křížovkářů. Pod patronací časopisu Hádanka a křížovka vznikl redakční sbor, hojně Kabrňáky prošpikovaný. Redakční sbor se začal aktivně podílet na organizování přeborů v řešení hádanek a křížovek. Kabrňáci se stali významnou částí hádankářsko-křížovkářského hnutí. Veletrhy v Brně se staly místem k pořádání Veletržních turnajů. Celý podnik postupně dostal pevný řád a jméno "Hádankářské slavnosti".


zajímavosti

Během své historie Hádankářský a křížovkářský kroužek Kabrňáci nesl několik názvů, měl zázemí na několika místech. V roce 1960 se usadil v Králově Poli - nejdříve pod hlavičkou ZK Královopolské strojírny, po roce 1990 pak KP centra kultury a vzdělávání.


prameny, literatura

Www stránky

"Kabrňáci"

Tisk

"Kabrňáci"


události

4. 7. 1928
Sjezd hádankářů v Brně


osoby

Josef Čapek-Březinecký
čestný předseda


MJ, Jis


Aktualizováno: 07. 07. 2018