Internetová encyklopedie dějin Brna

Založení spolku Panenská jednota v Brně

Založení spolku Panenská jednota v Brně


  • 8. 12. 1849 


  • charakteristika

    Spolek si vytkl za cíl pěstovat mravný a ctnostný život dívek a svobodných žen a šířiti mezi nimi k tomu potřebné a užitečné vědomosti.
    Hlavní důraz kladl na dobrý, slovem i skutkem projevovaný příklad členů spolku, přednášky na schůzích spolku konané, čtení dobrých knih a časopisů, účast na církevních slavnostech a konání skutků křesťanské lásky a obětavosti.


  • autor

    Fl


Aktualizováno: 11. 07. 2018