Založení spolku Panenská jednota v Brně

8. 12. 1849


charakteristika

Spolek si vytkl za cíl pěstovat mravný a ctnostný život dívek a svobodných žen a šířiti mezi nimi k tomu potřebné a užitečné vědomosti.
Hlavní důraz kladl na dobrý, slovem i skutkem projevovaný příklad členů spolku, přednášky na schůzích spolku konané, čtení dobrých knih a časopisů, účast na církevních slavnostech a konání skutků křesťanské lásky a obětavosti.


Fl


Aktualizováno: 11. 07. 2018