Založení Slepeckého muzea FENES v Brně-Králově Poli

5. 5. 1992


ulice

číslo orientační

7


katastr

Královo Pole


nej...

Česká republika
jediné slepecké muzeum


charakteristika

Po letech samostatné činnosti bylo v roce 2000 včleněno Slepecké muzeum do struktury Technického muzea Brno a od té doby zde vyvíjí své sbírkotvorné, prezentační a další aktivity.
Krátce po slavnostním otevření následovala tisková konference pro brněnské sdělovací prostředky, které přinesly první zprávy o tom, že v Brně bylo založeno jediné slepecké muzeum u nás a hodlá vyvíjet veřejnou výstavní i kulturní činnost.


účastníci

Josef Smýkal, zakladatel muzea,
zástupci tří slepeckých organizací, Odboru kultury Magistrátu města Brna, reprezentantů městských zastupitelstev i starosty Úřadu Brno-Královo Pole


zajímavosti

Domek, kde Slepecké muzeum sídlilo, věnoval ve 30. letech 20. století nevidomým básník Josef Chaloupka.


poznámka

Muzeum vzniklo ze sběratelské činnosti Josefa Smýkala. Pomůcky pro nevidomé shromažďoval od svých 17 let.
V roce 1999 vedoucí Slepeckého muzea Eliška Hluší předložila návrh Republikové radě SONS na přemístění Slepeckého muzea do prostor Technického muzea v Brně sídlícího v Purkyňově ulici (o rok dříve obě muzea navázala spolupráci). K prvnímu návrhu Republiková rada SONS zaujala zamítavé stanovisko. Posun nastal při druhém jednání, kdy dne 25. 9. 1999 Republiková rada po předložení návrhu mimořádně výhodné smlouvy ze strany Technického muzea odsouhlasila přestěhování Slepeckého muzea, k němuž došlo až v roce 2001.
Expozice Kultura nevidomých v Technickém muzeu dokumentuje historii péče, výchovy a vzdělávání nevidomých a slabozrakých dětí, její součástí jsou i speciální učební pomůcky, tiskařská zařízení pro tisk slepeckým písmem, ukázky typických řemesel a zaměstnání nevidomých, elektronická zařízení umožňující nevidomým a těžce slabozrakým lidem využívat počítače, společenské hry a mnoho jiných specificky upravených předmětů každodenní potřeby.


prameny, literatura

osoby

Josef Chaloupka
básník, který domek, v němž Slepecké muzeum sídlilo, nevidomým věnoval ve 30. letech 20. století Josef Smýkal
zakladatel


stavby

Slepecké muzeum
Chaloupkova 7/587


městská část

související odkazy

MJ, Jis


Aktualizováno: 01. 05. 2020