Výstava „Komínská škola jak ji neznáte“

17. 9. 2010 (17.–19.9.2010)


ulice

číslo orientační

27


katastr

Komín


místo

prostory školy


charakteristika

Výstava „Komínská škola jak ji neznáte“, která se konala pod záštitou starosty městské části Brno-Komín Karla Hledíka a kterou organizovali studenti Gymnázia P. Křížkovského s uměleckou profilací ve spolupráci s městskou částí Brno-Komín, byla zahájena v pátek 17. září 2010 v prostorách staré budovy školy.
Výstava byla mj. zaměřena na příběhy slavných studentů, dále měli návštěvníci možnost nahlédnout do starých školních kronik či se seznámit s historií budovy školy.


prameny, literatura

městská část

související odkazy

MJ


Aktualizováno: 25. 06. 2018