30. výročí otevření Mateřské školy Absolonova 20a

27. 1. 2010


ulice

Absolonova


číslo orientační

20a


katastr

Komín


místo

prostory mateřské školy


charakteristika

Dne 27. 1. 2010 se uskutečnilo v Mateřské škole Absolonova setkání pedagogického sboru, současných i bývalých zaměstnanců školky, představitelů obce a rodičů při příležitosti 30-tého výročí založení této mateřské školy.
Setkání zahájila a všechny přítomné přivítala ředitelka školky paní Renata Škaroupková. Ve svém krátkém projevu poděkovala všem, kteří školku pomáhali budovat jak po stránce technické, tak i personální. Poděkování patřilo i kolegům, kteří v současné době o školku a její řádný chod pečují i těm, kteří ji dobrovolně finančně podporují s úmyslem zajistit její dlouhodobý standard nejen pro děti této generace, nýbrž i pro jejich následovníky.
Následoval program vystoupení žáčků, účastníci si pak mohli prohlédnout výstavku výtvorů dětí i samotné prostory školy.městská část

související odkazy

MJ


Aktualizováno: 26. 06. 2018