Na křižovatce kultur – Dějiny Židů v Československu

6. 1. 1993 (6.1.1993–22.2.1993)


ulice

číslo orientační

8


katastr

Brno-město


místo

nej...

Česká republika
největší výstava svého druhu u nás


charakteristika

Výstavní projekt prezentoval tisíciletý život židovské komunity v Československu. Tento historický přehled zdokumentoval přítomnost Židů na českém území přibližně od 10. století a sledoval kulturní a politický vývoj až do zániku ČSR včetně účasti českých Židů v zahraničním odboji.
Ve výstavě byla zachycena podoba vztahů mezi Židy a křesťany ve středověku, rudolfínské době, proměna, kterou přinesl toleranční patent a zásadní zvrat ve vývoji postavení Židů v Rakousko-Uhersku po roce 1867. Výstava zdokumentovala také podobu antisemitských tendencí mezi českým obyvatelstvem a částí inteligence. Líčila rovněž rozličné podoby židovské tematiky a tradice, jež se staly součástí české kultury.

Výstava byla umístěna v podkrovních prostorách Dietrichsteinského paláce MZM v Brně a byla doplněna o tři videoprogramy promítané na velké plátno v projekční síni muzea. Materiál výstavy byl chronologicky uspořádán a rozčleněn do pěti částí. První dvě seznamovaly s životem židovské komunity u nás od středověku až k počátkům moderní doby. Třetí díl představoval pražské ghetto na přelomu 19. a 20. století. Ve čtvrté části byl zachycen život Židů za první republiky, všímal si rozdílů mezi životním stylem v různých částech státu. Poslední část byla věnována holocaustu a posléze poválečným osudům těch, kdo ho přežili.

Na původní výstavě v Tel Avivu byly prezentovány pouze kopie a fotografie, zatímco na výstavě v Brně převážně originály, zapůjčené z československých historických sbírek, z domácích zdrojů a místních synagog. Ke shlédnutí bylo na 300 fotografií a dokumentů a přibližně 100 bohoslužebných předmětů.
Vysoce ceněný byl soubor vystavených textilií a stříbrných předmětů, původně náležejících boskovické synagoze. Výstava prezentovala také exponáty, vztahující se ke znevolnění, ožebračení a postupné genocidě Židů z našich zemí i Slovenska.


účastníci

Yonel Sher, velvyslanec státu Izrael,
Karol Sidon, pražský zemský rabín a spisovatel,
Arnošt Neufeld, vrchní kantor Židovské náboženské obce Brno,
Jiří Neufeld,
Ing. Jiří Horák, primátor města Brna,
doc. RNDr. Eduard Schmidt, CSc., rektor Masarykovy univerzity v Brně,
Natálie Bergerová, kurátorka výstavy z Muzea židovské diaspory v Izraeli


zajímavosti

Putovní výstava, původně vznikla na jaře roku 1990 za účasti prezidenta Václava Havla v Muzeu židovské diaspory v Tel Avivu. Iniciativa ke vzniku výstavy vyšla z okruhu československých Židů, žijících v Izraeli.
V ČR tato výstava proběhla nejprve ve Valdštejnské jízdárně v Praze, poté ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. Třetí instalace byla realizována v Brně a byla největší výstavou svého druhu u nás.
Po ukončení výstavy v Brně se projekt stěhoval do Drážďan a poté do Mnichova.


poznámka

Vernisáž (6. 1. 1993 v 16:00 hodin)
- vystoupení Arnošta a Jiřího Neufeldových, autogramiáda knih p. Karola Sidona.

Doprovodný program "Židovská kultura a tradice" (13. 2. 1993 od 16:00 hodin)
- přednáška odborného pracovníka pražského Státního židovského muzea, dr. Arno Paříka
- vystoupení pěveckého sboru Nový Jerusalém z Brna se spoluúčinkujícími Arnoštem a Jiřím Neufeldovými.

Výstava v Brně byla uspořádána pod záštitou Velvyslanectví státu Izrael v Praze, primátora města Brna Ing. Jiřího Horáka a rektora Masarykovy univerzity v Brně doc. RNDr. Eduarda Schmidta, CSc.

Na výstavě se podílely:
Ministerstvo kultury České republiky, Velvyslanectví státu Izrael v Praze, Bet Hatefutsoth – Muzeum židovské diaspory, Tel Aviv, Nadace Ronalda S. Laudera, New York, Státní židovské muzeum v Praze, Federace židovských obcí v ČR, Židovská náboženská obec v Brně, Moravská galerie v Brně, Moravské zemské muzeum v Brně.osoby

Jiří Horák
primátor města Brna Arnošt Neufeld
vrchní kantor Židovské náboženské obce Brno Eduard Schmidt
rektor Masarykovy univerzity


stavby

městská část

související odkazy

Studentský záznam


Aktualizováno: 08. 01. 2020