Výstava „Staletími podél řeky Svratky"

9. 4. 2002 (duben - září 2002)


ulice


nej...

Brno


charakteristika

Staletími podél řeky Svratky je výstava pořádaná Moravským zemským muzeem na základě scénáře PhDr. Slavomíra Brodessera z roku 2002. Výstavní projekt podal ucelený obraz o vývoji přírodních a kulturních dějin řeky Svratky a jejího blízkého okolí od Žďárských vrchů až po Brněnskou přehradu.
Návštěvníci mohli poznat dějiny hradů, klášterů, měst a vesnic v blízkosti řeky od prvním zmínek v historických pramenech.
Výstava prezentovala pomocí originálů, pohlednic a reprodukcí lidská sídla, dílny specializovaných řemeslníků a měnící se podobu řeky Svratky v průběhu minulých dob až po nedávnou minulost.
Mezi exponáty byly zařazeny i dobové ukázky dílen bednáře, stolaře, nástroje sklářů, horníků a jiných řemesel. K nahlédnutí byly výrobky různých specialistů, jako například doubravnických tkalců, křižáneckých pilnikářů, svrateckých hrnčířů a mnoha dalších.události

9. 4. 2002
Výstava „Staletími podél řeky Svratky"


stavby

městská část

související odkazy

mapa
Lokalita konání výstavy
Výroční zpráva Moravského zemského muzea za rok 2002
informace ke konání výstavy z výroční zprávy z roku 2002


Studentský záznam


Aktualizováno: 27. 06. 2018