Postoupení církevního majetku městu

29. 5. 1377


místo

Brno


charakteristika

Jan ze Středy, biskup olomoucký, byl zpraven o tom, že jeho dvůr v Brně na Hrnčířském trhu (dnes část Zelného trhu) je velmi zatížen různými úroky od některých duchovních - dvůr shořel a byl zničen, takže již nemá žádnou cenu. Jelikož Jan ze Středy nechce svůj majetek obnovovat, přenechává ho se vším příslušenstvím radě a přísežným měšťanům města Brna, vzdávaje se k němu všech práv, nároků a pohledávek.


účastníci

Jan ze Středy, biskup olomoucký,
město Brno


zajímavosti

Na sklonku života byl jmenován vratislavským biskupem, svůj úřad nenastoupil, neboť 23. 12. 1380 zemřel v nedalekých Modřicích.


poznámka

Biskup Jan ze Středy se narodil asi v roce 1310 a zemřel v prosinci 1380. Byl představitelem raného humanismu. Nejdříve byl církevním hodnostářem v Naumburku a Litomyšli (2. biskupem), od roku 1364 (22. biskupem) v Olomouci.
V letech 1353–1374 byl kancléřem Karla IV., v jehož službách cestoval do Itálie. Svými zakázkami podněcoval vývoj knižní malby, skládal kancelářské příručky a překládal z latiny do němčiny.městská část

Jord


Aktualizováno: 14. 07. 2018