Slavnostní otevření dětského centra „Chovánek“

20. 3. 2012


ulice

číslo orientační

8


katastr

Bystrc


nej...

Česká republika
první novostavba tohoto typu a rozsahu


charakteristika

Výstavba centra je svým způsobem průlom v poskytování institucionální péče ohroženým dětem formou rodinného bydlení.
Objekt je členěn do několika pavilonů a součástí areálu je i zahrada s herními prvky pro trávení volného času dětí. Celková kapacita je 60 dětí v dětském centru (0–3 roky) a 17 dětí v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (0–18 let).
Výstavba byla zahájena v červenci 2010, kolaudace proběhla v prosinci 2011.


zajímavosti

Z Chovánku se převážná většina dětí vrátí po čase zpátky do původní rodiny, nebo odtud odejde k adoptivním rodičům či pěstounům. Pouze několik dětí ročně přechází do následného dětského domova nebo do ústavu sociální péče.
Hlavním a jediným cílem práce v tomto zařízení je postarat se co nejlépe o děti do doby, než budou opět moci žít ve funkční rodině.


poznámka

Do Chovánku se koncem března nastěhovaly děti ze současných dětských center na ulicích Hlinky a Voroněžská. Kromě těžce zdravotně postižených dětí a novorozenců, kteří potřebují zvláštní péči, budou všechny děti bydlet v jedenácti malých bytech, kde se o ně postarají jejich „tety“. To umožní dětem maximálně přiblížit život v rodině.
Děti ráno vstávají podle toho, jak se kdo budí, nasnídají se a mají individuální program. Většinou odcházejí do školky či školy, malé děti si dopoledne hrají, chodí na vycházky apod. Po obědě si větší děti píší úkoly, pak mají volno. Mohou si hrát, dívat se na televizi, jít ven. Stále je s nimi někdo, kdo je ochoten si s nimi hrát, rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti, prostě někdo, kdo má o ně opravdový zájem. Děti pravidelně chodí do kina, cirkusu, na výstavy, koupaliště. Za přispění sponzorů jezdí na pobyty v přírodě, na tábory atp.
Péči o ně zajišťuje odborný personál, pediatr, zdravotní sestry, vychovatelky, sanitářky, výchovné sestry, psycholog, speciální pedagog a další.
V Chovánku budou žít děti zdravé i se zdravotním postižením. Provoz tohoto centra je nepřetržitý, a je tudíž schopno kdykoliv přijmout jakékoliv dítě, které se ocitlo v nouzi a potřebuje pomoc. Děti jsou zde umisťovány na základě rozhodnutí soudu, žádosti oddělení sociálně-právní ochrany dětí, v odůvodněných případech na žádost rodičů nebo jiných osob. Některé děti sem míří také přímo z porodnice, jiné z rodiny.


obrazy


události

6. 9. 2010
Položení základního kamene nového zařízení pro děti bez domova Chovánek


objekty

Chovánek - zařízení pro děti bez domova
základní kámen: Vejrostova 0/01


městská část

související odkazy

Menš


Aktualizováno: 03. 01. 2020