Slavnost odhalení pamětní desky T. G. Masaryka

5. 3. 1939


ulice

Husova
(dnes Terezy Novákové)


číslo orientační

2


katastr

Řečkovice


místo

budova Masarykových měšťanských škol


charakteristika

Slavnostní odhalení pamětní desky T. G. Masaryka se mělo podle původního programu konat takto:
„Sraz krojovaných spolků a občanstva ve 14 hodin v Kořískově ulici; odtud průvodem k budově Masarykových měšťanských škol, kde bude zahájení slavnosti vlastním pořadem:
1. Vztyčení státní vlajky (hymna.
2. Recitace.
3. Uvítání hostí předsedou slavn. výboru legionářem p. J. Nejezem.
4. Slavnostní řeč p. přís. zem. výboru prof. F. Loubala.
5. Odhalení pamětní desky (dílo J. V. Duška a Ing. arch. Zavřela) protektorem p. divis. generálem Antonínem Hasalem.
6. Sbor (dětský).
7. Předání desky zemskému hlavnímu městu Brnu.
8. Projev protektora p. starosty Ing. Dr. R. Spaziera.
9. Spuštění státní vlajky (chorály).
10. Slavnostní defilé krojovaných spolků.“


účastníci

prof. František Loubal, slavnostní řečník,
divisní generál Antonín Hasal, jeden z protektorů slavnosti,
Ing. Dr. Rudolf Spazier, starosta Brna, druhý z protektorů slavnosti,
Jan Nejez, ruský legionář, předseda slavnostního výboru


zajímavosti

„Výbor k uctění památky presidenta osvoboditele T. G. Masaryka v Brně-Řečkovicích“ vydal ke slavnosti také odznak v hodnotě 2 koruny.
Slavnost se nakonec konala v menším rozsahu, jak svědčí připojené
„Upozornění P. T. občanstvu sdělujeme, že slavnost se bude konati v plném rozsahu v místní sokolovně. Nekoná se tudíž průvod a není třeba vyvěšovati prapory. Začátek přesně o 14. hodině. Výbor.“


poznámka

Na odhalení pamětní desky na budově Masarykových měšťanských škol se podílely veškeré sdružené místní spolky v Brně-Řečkovicích, za spoluúčasti místního výboru, Brněnské župy Čs. obce legionářské „České družiny“ a místní školní rady.
osoby

Antonín Hasal
řečník, jeden z protektorů slavnosti František Loubal
slavnostní řečník Jan Nejez
uvítal hosty slavnosti Rudolf Spazier
jeden z protektorů odhalení pamětní desky, slavnostní řečník


objekty

T. G. Masaryk
pamětní deska: Terezy Novákové 2/01
dnes neexistuje
T. G. Masaryk
pamětní deska: Terezy Novákové 2/02
pamětní deska odhalená po roce 1989Menš, Kal


Aktualizováno: 29. 11. 2020