Otevření přístavby královopolské sokolovny

25. 10. 1936


ulice

číslo orientační

4


katastr

Královo Pole


charakteristika

když se v roce 1920 otvírala novostavba sokolovny bylo zřejmé, že stavba projektovaná před 1. světovou válkou nebude v nových poměrech dostačovat zvyšujícímu se počtu cvičenců. Již tehdy se proto počítalo s přístavbou na severním okraji budovy.
V roce 1927 bylo zahájeno jednání s architekty a techniky a v roce 1928 vypracovali ideové návrhy přístavby architekti Antonín Blažek a František Krásný a Ing. Jaroslav Škára, v roce 1931 pak architekti K. Láník a Josef Polášek.
Stavba se však však pro nedostatek finančních prostředků stále odkládala. Trvalo ještě 5 roků, než došlo k realizaci. Stavební práce probíhaly od května do října 1936 a dne 25. října byla přístavba slavnostně otevřena.


poznámka

(Podklady k tomuto heslu připravil pan Ladislav Bartoš, děkujeme.)prameny, literatura

události

30. 5. 1920
Slavnostní otevření nové sokolovny v Králově Poli 13. 12. 1891
Založení sokolské jednoty v Králově Poli


městská část

související odkazy

Jis


Aktualizováno: 13. 01. 2020