Zřízení tančírny MAXIM

1933


ulice

číslo orientační

34


katastr

Zábrdovice


účastníci

Mojmír Smola, majitel podniku


poznámka

V prostorách MAXIMA se nacházela tančírna už v roce 1890. Dobrá úroveň této měšťanské tančírny po letech upadla a zanikla. Následně zde byly zřízeny klempířské dílny.
Po několika letech zde byla opět zřízena taneční místnost. Vinou častého střídání nájemců (10) podnik živořil. V roce 1933 začal Mojmír Smola od základů podnik přebudovávat v moderní podnik.


prameny, literatura

Ostatní literatura

"Brno město a okolí"


osoby

Mojmír Smola
zakladatel a majitel podniku


městská část

MJ


Aktualizováno: 07. 07. 2018