Slavnostní promoce Karla Engliše a Františka Weyra

21. 4. 1947


ulice

číslo orientační

70


místo

charakteristika

Řádným profesorům Právnické fakulty Masarykovy univerzity a jejím zakladatelským osobnostem (Františku Weyrovi a Karlu Englišovi) byla za jejich budovatelskou práci při založení a při vzrůstu fakulty a jako výraz ocenění jejich celoživotního vědeckého díla udělena hodnost čestného doktora PrF MU.


účastníci

Karel Engliš, jeden z oceněných profesorů,
František Weyr, jeden z oceněných profesorů,
Václav Neumann, rektor Masarykovy univerzity,
František Čáda, promotor,
Vladimír Vybral, děkan PrF MU,
Adolf Procházka, ministr,
Stanislav Zháněl, univerzitní notář,
Vladimír List


zajímavosti

Slavnostní promoční akt se konal v auditoriu maximu na Veveří ulici za neobyčejně hojné účasti významných hostů, představitelů veřejného života i akademické obce.osoby

František Čáda
promotor Karel Engliš
jeden z oceněných profesorů Vladimír List
profesor konstrukční elektrotechniky na české technice v Brně Václav Neumann
rektor Masarykovy univerzity Adolf Procházka
ministr
další osoby (2)...městská část

související odkazy

Kal


Aktualizováno: 29. 03. 2019