Parašutisté proti hákovému kříži

27. 5. 1992 (27.5.–15.9.1992)


ulice

číslo orientační

8


místo

charakteristika

Historické oddělení MZM v Brně připravilo tuto výstavu k 50. výročí atentátu na zastupujícího říšského protektora a generála policie Reinharda Heydricha, který uskutečnili 27. 5. 1942 českoslovenští parašutisté Jan Kubiš a Jozef Gabčík.

Záměrem nebylo pouze připomenutí událostí z května a června 1942, ale také seznámení s počátky naší zahraniční armády ve Francii a Velké Británii a s výcvikem budoucích parašutistů ve speciálních kurzech ve Skotsku.
Hlavní část výstavy pod názvem „Parašutisté v akci“ obsahovala řadu fotografií, písemných dokladů a předmětů, dokumentujících činnost našich výsadkářů v okupované vlasti.
Z vystavených předmětů lze zmínit rozbušky, krystaly do vysílaček a jiný materiál ze shozů zbraní od západních spojenců, americký nákladní padák z podobného shozu, útržek padáku Jana Kubiše, zakrvácenou knihu z kůru pravoslavného chrámu Cyrila a Metoděje.
Závěr výstavy se zaměřil na činnost parašutistů po osvobození, jejich perzekuci po roce 1948 a občanskou a vojenskou rehabilitaci. Část výstavy byla také věnována dvěma velkým výsadkovým operacím západních spojenců v roce 1944, operaci OVERLORD (invaze v Normandii) a MARKET GARDEN (výsadek u holandského Arnhemu).

Koncepce výstavy:
1) atentát na Heydricha – místo atentátu po akci, pátrání po pachatelích, dopadení atentátníků, boj v kostele svatého Cyrila a Metoděje, ohlasy na atentát u nás i ve světě
2) paradesantní jednotky spojenců – invaze 1944 – operace u Arnhemu, britská a americká výsadkářská služba, výcvik spojeneckých parašutistů v zahraničí
3) počátky československé armády na Západě – okupace ČSR 1939, odchody do zahraničí (Polsko, cizinecké legie – Francie, Velká Británie), počátky našeho vojska
4) výcvik čs. parašutistů ve VB – výcvikové kursy, sestavování skupin, úkoly, odlety do akcí
5) parašutisté v akci – připravované skupiny – portréty členů, spolupracovníci, skupinové záběry, padlí, materiály o hlavních skupinách působících na Moravě (CARBON, CLAY, SPELTER, WOLFRAM, PLATINUM, CALCIUM, TUNGSTEN)
6) když skončila válka – působení parašutistů 1945–1948, persekuce po únoru 1948, rehabilitace po listopadu 1989.

Řadu exponátů zapůjčili nejen soukromí sběratelé, ale také historické instituce z domova i ze zahraničí. Patřily mezi ně například fotografie, plakáty, noviny, časopisy, průkazy, dekrety, vyznamenání, odznaky, uniformy, výstroj, zbraně, figuríny, magnetofon apod.
Scénář k výstavě připravili: PhDr. Jiří Mikulka – vedoucí Historického oddělení MZM a Mgr. Jan Břečka.


poznámka

Vernisáž: 27. 5. 1992 v 10:30 hodin.
Ředitel MZM dr. Jiří Pernes, přivítal přímé účastníky odboje. Jejich jménem promluvil genmjr. v. v. Ing. R. Pernický, který byl instruktorem výcviku parašutistů ve Velké Británii a působil za války jako velitel paraskupiny Tungsten.

Doprovodná akce: 24. 6. 1992 od 9:30 pracovní seminář, přednáškový sál v 1. patře Dietrichsteinského paláce MZM v Brně.

Program semináře:
3 referáty a následná diskuse k tématu
1) Druhé stanné právo na Moravě v souvislosti s perzekucí členů rodin odbojářů (prof. dr. Vojtěch Žampach)
2) Nedoceněná zpravodajská činnost skupiny CLAY – o zkreslených interpretacích radiodepeší (Ing. Petr Kopečný)
3) K moravskému itineráři parašutisty Františka Pospíšila (Václav Krůta).


prameny, literatura

stavby

městská část

související odkazy

Studentský záznam


Aktualizováno: 28. 06. 2018