Ustavující schůze Moravské hospodářské společnosti

12. 6. 1770


charakteristika

V Brně se konala ustavující schůze Moravské hospodářské společnosti - Gesellschaft des Ackerbaues und der freien Künste. Protektorem společnosti, která měla při svém ustavení pouze sedmnáct členů, se stal zemský hejtman hrabě Arnošt Kaunic, ředitelem hrabě Blümegen, kancléřem Jan Křtitel Mitrovský.
Společnost se koncem roku 1806 sloučila se Soukromou společností spojených přátel k zvelebení znalostí přírody a vlasti. Další změna nastala v roce 1811, když k ní byla připojena Slezská hospodářská společnost a vznikla tak Moravsko-slezská hospodářská společnost - K. k. mährisch-schlesischen Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde.události

1794
Vznik Přírodovědecké společnosti v Brně - Mährische Gesellschaft der Natur- und Vaterlandskunde


Kal


Aktualizováno: 10. 07. 2018