Výstava Sbírka Otokara Vaňury - umělecké řemeslo a užité umění 16.–19. století, výběr z volného umění 15.–20. století.

7. 12. 1995 (7.12.1995–21.1.1996)


ulice

číslo orientační

14


katastr

Staré Brnocharakteristika

V předvánočním čase Moravská galerie otevřela v Umělecko-průmyslovém muzeu na Husově ulici významnou výstavu velkorysého daru uměleckých předmětů známého brněnského nábytkáře a filantropa Otokara Vaňury. Výstava podává obraz o uměleckém řemeslu a užitém umění 16. až 19. století a volném umění 15. až 20. století.
V 50. letech 20. století odkázal Vaňura tehdejšímu umělecko-průmyslovému muzeu a Obrazárně Moravského muzea velký soubor obrazů, soch, kreseb, fajánsí, porcelánu a jiných uměleckých předmětů. Moravská galerie vzdala svůj dík již zemřelému dárci formou velmi atraktivní výstavy.
Výstava potvrdila, že přednostním zájmem Vaňurovým byla keramika, a to především fajáns a porcelán. Dnes již unikátní poklady holičské fajánse, moravské lidové keramiky, vídeňského míšenského a českého porcelánu byly zejména cílem jeho sběratelské činnosti. Skvělé sbírce fajansí, keramiky a porcelánu pak vytvořil dokonalé prostředí nejedno dílo orientální, umění barokních i moderních obrazů, kreseb, plastik a grafik.
Ve výstavě bylo možné spatřit takové skvosty jako je majolikový talíř s biblickou scénou z italského Urbina z roku 1545, skvělé žirandoly ze zlaceného bronzu od P. Thomira, které město Paříž věnovalo generálu La Fayettovi či oduševnělou bustu z pálené hlíny od vynikajícího francouzského sochaře P. Caffieriho.
Milovníky holičské fajánse jistě zaujaly dnes již unikátní doklady těchto dílen z přelomu 16. až 17. století, stejně tak jako znalce porcelánu připoutá známý tzv. účelový soubor vídeňské provenience z doby kolem roku 1780. Řada renesančních a zejména barokních obrazů, doprovázející výběrem z unikátních kreseb malířů té doby, pak vrcholí v dokladech vynikajících představitelů moderního evropského a českého malířství jako například Špálovo Zátiší s ovocem z roku 1928 nebo Portrét Mladé ženy z roku 1916 od Jana Zrzavého.
Díky velkorysosti sběratelova syna tak bylo možné zhlédnout zajímavý konvolut uměleckých děl mimořádné kvality, který jako celek vytváří obraz o bohatosti kulturního života minulých dob. Vždyť myšlenka, že jeden muž dokáže soustředit vytříbenou kolekci takového charakteru, se dnes zdá být téměř snovou.


účastníci

PhDr. Alena Křížová, vedoucí umělecko-průmyslového oddělení Moravské galerie,
PhDr. Jarmila Novotná, kurátorka Moravské galerie


zajímavosti

Vystavené předměty:
- Majolikový talíř se scénou Mojžíše s Izraelci, přihlížející zkáze faraonova vojska v Rudém moři z roku 1545 z italské dílny v Urbinu z okruhu malíře Francesca Xanta Avelliho.
- Vídeňský porcelán - tzv. účesový soubor z doby kolem roku 1780 s malbou dobových účesů a klobouků.
- Sbírka kovů - sedmiramenné svícny ze zlaceného a patinového bronzu z dílny proslulého francouzkého lidce P. Thomira.
- Láhev v podobě papouška - fajáns, Slovensko, Holič, 1750–1765.


poznámka

Orientace a zájmy Otokara Vaňury se postupně vyhraňovaly. Vybudoval si rozsáhlou knihovnu a jeho sběratelský zájem se soustředil na umělecké řemeslo a především na keramiku - sbíral holičskou fajáns i lidovou keramiku, ale i vídeňský, míšenský a český porcelán, součástí jeho sbírky se stalo také orientální umění, malířská díla, kresby, plastiky a grafika.
Konvolut uměleckoprůmyslových předmětů obohatil především sbírkou keramiky, neboť Otakar Vaňura byl citlivým a zasvěceným znalcem.
Objevila se zde jednak výjimečná díla, ale i ucelené soubory, vyplňující dosavadní mezery ve sbírkových fondech UPM. Otokar Vaňura, brněnský podnikatel, roku 1959 věnoval bývalé obrazárně Moravského muzea 52 obrazů, 14 soch, 17 kreseb, 8 grafických listů a bývalému Uměleckoprůmyslovému muzeu v Brně téměř 200 uměleckořemeslných prací.
Obě instituce, později sloučené v jeden celek - Moravskou galerii, tak získaly cennou kolekci, kterou by bylo jinak stěží možné soustředit do jednoho celku.
události

7. 12. 1995
Výstava Sbírka Otokara Vaňury - umělecké řemeslo a užité umění 16.–19. století, výběr z volného umění 15.–20. století.


osoby

Otokar Vaňura
majitel vystavené sbírky


stavby

městská část

související odkazy

Studentský záznam


Aktualizováno: 02. 08. 2022