Výstava „Zázračná Madona v brněnské diecézi – Panna Maria, prostřednice všech milostí“

29. 5. 2012 (29.5.–19.8.2012)


ulice


charakteristika

Výstava představila několik proslulých vyobrazení Madony z brněnské diecéze. Mezi nimi byl především obraz Panny Marie Svatotomské, socha Staré Matky Boží ze Žarošic a socha Černé Matky Boží z Mikulova.
Návštěvníci, mimo setkání s poutními vyobrazeními Madony z různých historických období a rozličných míst brněnské diecéze, shlédli mnohé další unikátní artefakty, jako je např. obraz „Sv. Lukáš evangelista maluje Pannu Marii“ od významného moravského barokního malíře Josefa Winterhaldera mladšího. Námětem tohoto obrazu, zapůjčeného z kláštera premonstrátů v Nové Říši, je tzv. svatolukášská legenda o portrétování Panny Marie evangelistou Lukášem, která svým pojetím blízce připomíná příběhy o rukou neutvořených obrazech s Kristovou tváří, o tzv. veraikonech. Winterhalderův umělecky velmi hodnotný obraz je skrze motiv Madony Svatotomské úzce spjat s úctou k palladiu města Brna. Ve tváři sv. Lukáše je dle některých hypotéz možné spatřit autoportrét samotného Winterhaldera.
Tématická výstava na doprovodných panelech osvětlila návštěvníkům jak výše uvedené souvislosti svatolukášské legendy, tak dějinné souvztažnosti úcty k Panně Marii.
Expozice také přiblížila uměleckohistorickou problematiku zobrazení Panny Marie se zaměřením na motiv Madony. Návštěvníci se navíc mohli alespoň několika ukázkami přesvědčit o neustálé aktuálnosti mariánského tématu pro umění 20. století. Díky citátům významných osobností dneška i minulosti byl dán prostor ke ztišení a meditaci nad vybraným tématem výstavy.


poznámka

Program doprovodných akcí výstavy:
14. červen 2012
18 hodin, sál Petrov 2 – přednáška „Mariánská ikonografie“ (prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Univerzita Karlova, Praha)

21. červen 2012
18 hodin, sál Petrov 2 – přednáška „Mariánská poutní tradice na Moravě v historickém kontextu“ (Mgr. Jiří Mihola, Ph.D., Masarykova Univerzita, Brno)

Ve vestibulu Diecézního muzea, Petrov 1 souběžně probíhala výstava výtvarných prací studentů Biskupského gymnázia Brno na téma „Panna Maria, Prostřednice všech milostí“ a v salónku Diecézního muzea výstava reprodukcí dřevořezů Albrechta Dürera z cyklu „Život Panny Marie“.


prameny, literatura

stavby

Katedrála sv. Petra a Pavla
Petrov
místo konání výstavy (krypta)


městská část

související odkazy

Ma


Aktualizováno: 25. 06. 2018