Mendelův den – oslavy 190. výročí narození Gregora Johanna Mendela, opata, vědce a zakladatele klasické genetiky

3. 6. 2012číslo orientační

1


místo

Augustiniánské opatství, Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity


charakteristika

Program oslav:
- 9.00 h – bohoslužba na poděkování za dar života G. J. Mendela
(Bazilika Nanebevzetí Panny Marie, opat Lukáš Evžen Martinec)
- od 11.00 h – výstava originálů Mendelova rukopisu a spisu Mikuláše Koperníka
(Mendelovo muzeum MU, symbolické vstupné 10 Kč)
- 14.00–18.00 h – komentované pozorování Slunce a slunečních skvrn pod garancí Hvězdárny a planetária Brno, prohlídka historického Mendelova dalekohledu, výstava Mendelovy zahrady VUT v Brně
- 14.30–18.00 h – prohlídky baziliky, v kapli Pražského Jezulátka vystaven historický varhanní hrací stůl Leoše Janáčka
- 15.00 a 16.00 h – varhanní koncerty v bazilice, Alžběta Bočková, Dana Zelenková
- 17.00 h – závěrečný koncert obou varhanic na historické i novodobé varhany v bazilice.


zajímavosti

Mendelův rukopis byl vystaven do 30. června 2012. Jde o spis Pokusy s rostlinnými hybridy z roku 1865, jímž položil základy tehdy nového vědního oboru – genetiky. Cenný dokument byl léta v Německu a vedly se o něj spory. Česká republika jej před časem získala zpět.
Mendelův klíčový vědecký spis opustil Brno v roce 1953, kdy komunisté klášter zrušili. Členové augustiniánské provincie jej pak potají převezli z Moravy do Čech a ukryli. Před bezmála 30 lety jej uložili ve vikariátu řádu sv. Augustina ve Vídni. Odtud byl později kvůli zhotovení faksimile převezen do Německa, kde se dostal do držení zástupců Mendelovy rodiny.


poznámka

Brno si v roce 2012 četnými akcemi připomnělo 190. výročí narození badatele. Vědci z celého světa považují brněnský augustiniánský klášter kvůli Mendelovu výzkumu za Mekku biologie. Masarykovu univerzitu v souvislosti s výročím navštíví tři držitelé Nobelovy ceny.události

17. 7. 2022
Festival Mendel... 2022 22. 9. 1922
Oslavy 100. výročí narození J. G. Mendela v Brněstavby

Starobrněnský klášter
Mendlovo náměstí 1/157 Bazilika Nanebevzetí Panny Marie
Mendlovo náměstí 1/157


městská část

související odkazy

Ma


Aktualizováno: 29. 05. 2020