Internetová encyklopedie dějin Brna

Mendelův den – oslavy 190. výročí narození Gregora Johanna Mendela, opata, vědce a zakladatele klasické genetiky

Mendelův den – oslavy 190. výročí narození Gregora Johanna Mendela, opata, vědce a zakladatele klasické genetiky


 • 3. 6. 2012 


 • ulice

  Mendlovo náměstí

 • číslo orientační

  1

 • místo

  Augustiniánské opatství, Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity


 • charakteristika

  Program oslav:
  - 9.00 h – bohoslužba na poděkování za dar života G. J. Mendela
  (Bazilika Nanebevzetí Panny Marie, opat Lukáš Evžen Martinec)
  - od 11.00 h – výstava originálů Mendelova rukopisu a spisu Mikuláše Koperníka
  (Mendelovo muzeum MU, symbolické vstupné 10 Kč)
  - 14.00–18.00 h – komentované pozorování Slunce a slunečních skvrn pod garancí Hvězdárny a planetária Brno, prohlídka historického Mendelova dalekohledu, výstava Mendelovy zahrady VUT v Brně
  - 14.30–18.00 h – prohlídky baziliky, v kapli Pražského Jezulátka vystaven historický varhanní hrací stůl Leoše Janáčka
  - 15.00 a 16.00 h – varhanní koncerty v bazilice, Alžběta Bočková, Dana Zelenková
  - 17.00 h – závěrečný koncert obou varhanic na historické i novodobé varhany v bazilice.


 • zajímavosti

  Mendelův rukopis byl vystaven do 30. června 2012. Jde o spis Pokusy s rostlinnými hybridy z roku 1865, jímž položil základy tehdy nového vědního oboru – genetiky. Cenný dokument byl léta v Německu a vedly se o něj spory. Česká republika jej před časem získala zpět.
  Mendelův klíčový vědecký spis opustil Brno v roce 1953, kdy komunisté klášter zrušili. Členové augustiniánské provincie jej pak potají převezli z Moravy do Čech a ukryli. Před bezmála 30 lety jej uložili ve vikariátu řádu sv. Augustina ve Vídni. Odtud byl později kvůli zhotovení faksimile převezen do Německa, kde se dostal do držení zástupců Mendelovy rodiny.

 • poznámka

  Brno si v roce 2012 četnými akcemi připomnělo 190. výročí narození badatele. Vědci z celého světa považují brněnský augustiniánský klášter kvůli Mendelovu výzkumu za Mekku biologie. Masarykovu univerzitu v souvislosti s výročím navštíví tři držitelé Nobelovy ceny.


 • prameny, literatura


 • události

  22. 9. 1922
  Oslavy 100. výročí narození J. G. Mendela v Brně


 • osoby

  Gregor Mendel


 • stavby

  Starobrněnský klášter
  Mendlovo náměstí 1/157 Bazilika Nanebevzetí Panny Marie
  Mendlovo náměstí 1/157


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Ma


Aktualizováno: 29. 05. 2020