Položení základního kamene k sokolovně v Řečkovicích

12. 7. 1925


ulice

číslo orientační

19


katastr

Řečkovice


charakteristika

Základní kámen byl položen v roce 25. výročí založení sokolské jednoty.
Do základního kamene byl vložen pamětní list a stručné dějiny jednoty za léta 1897–1925 a různé upomínky.


poznámka

Stavba sokolovny byla úředně schválena v roce 1924.prameny, literatura

události

5. 9. 1926
Slavnostní otevření sokolovny v Řečkovicích


stavby

kino Práce
Vážného 19/2MJ


Aktualizováno: 09. 07. 2018