Slavnostní otevření krematoria v Brně

6. 4. 1930


ulice

číslo orientační

1


katastr

Bohunice


charakteristika

Brněnské krematorium bylo postaveno v letech 1927–1930 podle projektu Ernsta Wiesnera jako druhé na Moravě, ale s nejmodernějším technickým vybavením.
Slavnostní otevření se konalo 6. 4. 1930. Slavnostní projevy přednesli Karel Tomeš, starosta města Brna, a Ing. František Mencl, předseda spolku Krematorium v Praze. Kulturní část zajistila hudba Sokola Brno III. (slavnostní fanfáry) a pěvecký sbor brněnského Národního divadla (Rubínkův sbor „Své slovo Velký Osud řek...").
Provoz zahájilo 8. 4. 1930. Dnes je krematorium Chráněnou památkou moderní architektury v Brně.


účastníci

starosta města Brna Karel Tomeš,
předseda spolku Krematorium v Praze Ing. František Mencl,
představitelé civilních i vojenských úřadů,
členové brněnského spolku Krematorium a široká veřejnost


zajímavosti

První kremace šesti zemřelých proběhla 8. 4. 1930. Úplně prvním zpopelněným se stal Karel Svěrák, rolník z Horní Lhoty u Luhačovic.


poznámka

Ještě za Rakouska-Uherska byli zesnulí zpopelňování např. v Lipsku či ve Vídni, ale tehdy byl tento způsob spíše výjimečný. Po vzniku ČSR převáželi zemřelé v Brně ke zpopelnění do Liberce, Prahy a Pardubic.
Předseda spolku Krematorium Ing. Mencl proslovil zajímavou přednášku o dějinách pohřbu žehem a pohřbívání vůbec. Úplně první krematorium v Evropě vzniklo v Miláně (1876), další pak v Gotě (1880).
V roce 1930 bylo v Evropě 200 krematorií, ČSR byla tehdy co do počtu krematorií na 3. místě v Evropě. Řečník také poděkoval katolickému duchovenstvu u nás, které projevovalo větší snášenlivost ke spalování zemřelých, než tomu bylo v tehdejší Evropě.
Celou slavnost přenášel brněnský Radiojournal. Veřejnost si po skončení slavnosti prohlédla zařízení krematoria a přilehlý urnový háj, který měl být upraven do léta roku 1930.události

11. 5. 2001
Otevření II. vsypové loučky na Ústředním hřbitově v Brně 25. 7. 1978
Otevření I. vsypové loučky na Ústředním hřbitově v Brně, Vídeňská 96 5. 6. 1964
První pietní rozptyl popela ze zpopelněných pozůstatků na Ústředním hřbitově


osoby

Karel Tomeš
starosta města Brna, slavnostní řečník Ernst Wiesner
architekt, účastník slavnosti otevření


stavby

Krematorium města Brna
Jihlavská 1/756


městská část

související odkazy

Fl, Menš


Aktualizováno: 07. 06. 2022