Internetová encyklopedie dějin Brna

Slavnostní otevření krematoria v Brně

Slavnostní otevření krematoria v Brně


 • 6. 4. 1930 


 • ulice

  Jihlavská

 • číslo orientační

  1

 • katastr

  Bohunice


 • charakteristika

  Brněnské krematorium bylo postaveno v letech 1927–1930 podle projektu Ernsta Wiesnera jako druhé na Moravě, ale s nejmodernějším technickým vybavením.
  Slavnostní otevření se konalo 6. 4. 1930. Slavnostní projevy přednesli Karel Tomeš, starosta města Brna, a Ing. František Mencl, předseda spolku Krematorium v Praze. Kulturní část zajistila hudba Sokola Brno III. (slavnostní fanfáry) a pěvecký sbor brněnského Národního divadla (Rubínkův sbor „Své slovo Velký Osud řek...").
  Provoz zahájilo 8. 4. 1930. Dnes je krematorium Chráněnou památkou moderní architektury v Brně.


 • účastníci

  starosta města Brna Karel Tomeš,
  předseda spolku Krematorium v Praze Ing. František Mencl,
  představitelé civilních i vojenských úřadů,
  členové brněnského spolku Krematorium a široká veřejnost

 • zajímavosti

  První kremace šesti zemřelých proběhla 8. 4. 1930. Úplně prvním zpopelněným se stal Karel Svěrák, rolník z Horní Lhoty u Luhačovic.

 • poznámka

  Ještě za Rakouska-Uherska byli zesnulí zpopelňování např. v Lipsku či ve Vídni, ale tehdy byl tento způsob spíše výjimečný. Po vzniku ČSR převáželi zemřelé v Brně ke zpopelnění do Liberce, Prahy a Pardubic.
  Předseda spolku Krematorium Ing. Mencl proslovil zajímavou přednášku o dějinách pohřbu žehem a pohřbívání vůbec. Úplně první krematorium v Evropě vzniklo v Miláně (1876), další pak v Gotě (1880).
  V roce 1930 bylo v Evropě 200 krematorií, ČSR byla tehdy co do počtu krematorií na 3. místě v Evropě. Řečník také poděkoval katolickému duchovenstvu u nás, které projevovalo větší snášenlivost ke spalování zemřelých, než tomu bylo v tehdejší Evropě.
  Celou slavnost přenášel brněnský Radiojournal. Veřejnost si po skončení slavnosti prohlédla zařízení krematoria a přilehlý urnový háj, který měl být upraven do léta roku 1930.


 • obrazy

  img6013.jpg img6014.jpg img6015.jpg img6016.jpg


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • události

  11. 5. 2001
  Otevření II. vsypové loučky na Ústředním hřbitově v Brně 25. 7. 1978
  Otevření I. vsypové loučky na Ústředním hřbitově v Brně, Vídeňská 96 5. 6. 1964
  První pietní rozptyl popela ze zpopelněných pozůstatků na Ústředním hřbitově


 • osoby

  Karel Tomeš
  starosta města Brna, slavnostní řečník Ernst Wiesner
  architekt, účastník slavnosti otevření


 • stavby

  Krematorium města Brna
  Jihlavská 1/756


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Fl, Menš


Aktualizováno: 08. 12. 2018

Jihlavská 1 - budova krematoria (z let 1925-1930). Fotografie ze soukromého archívu.