Internetová encyklopedie dějin Brna

Vojenská příprava proti husitům

Vojenská příprava proti husitům


 • 6. 2. 1420 


 • místo

  Vratislav


 • charakteristika

  Zikmund Lucemburský, král český, oznamuje Jindřichovi z Kravař, hejtmanovi a podkomořímu Markrabství moravského, že psal městům Brnu, Olomouci, Znojmu a Jihlavě, aby jejich "větší pušky" naložili na vozy a byli s nimi připraveni vyrazit na místa, která jim určí.


 • účastníci

  Zikmund Lucemburský, král český,
  Jindřich z Kravař, moravský hejtman a podkomoří,
  královská moravská města

 • zajímavosti

  Zikmund si byl vědom finančních nákladů, proto toto břímě přenesl "na kláštery obojího pohlaví", které jsou blízko těchto měst. Nařídil církevním hodnostářům, aby po spatření Zikmundových a Jindřichových listů řídili z místa své vozy, aby je dali obtížiti puškami, kameny a jinými stroji a aby bez průtahů pušky a jejich příslušenství dovezli na místo, které jim Zikmund označí.


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 14. 07. 2018