Zřízen zvláštní úřad pro ochranu dětí v Brně (tzv. Kinderschutzamt)

1910


ulice

Dominikanergasse
dnes Dominikánská


číslo orientační

2


katastr

Brno-město


místo

v bývalé klášterní budově


charakteristika

Úřad byl zřízen na podkladě právní ochrany dítěte podle říšskoněmeckého vzoru. Za podpory obce i jednotlivců se úřad snažil rozšířit svou německou působnost na všechny potřebné děti bez ohledu na jejich příslušnost a národnost.


prameny, literatura

Ostatní literatura

"Brno město a okolí"


události

1920
Zrušení kojeneckého útulku


městská část

MJ


Aktualizováno: 15. 01. 2020