Otevřen dívčí útulek

1895katastr

Trnitá


charakteristika

Dívčí útulek, který byl doplňkem dívčího sirotčince v Kuřimi (zřízen 1884 v prostorách zámku), byl určen pro dívky, které dosáhly věku 14 let.
Dívky sem byly posílány právě z již zmiňovaného kuřimského sirotčince, aby pokračovaly v učení v různých živnostech nebo studovaly.


prameny, literatura

Ostatní literatura

"Brno město a okolí"


městská část

MJ


Aktualizováno: 09. 07. 2018