Vydán „trhovní pořádek pro královské hlavní město Brno a jeho okolí“

20. 3. 1846


charakteristika

„Trhovní pořádek pro královské hlavní město Brno a jeho okolí“ vydal guvernér Rudolf hrabě Stadion namísto řádu z roku 1791, a to českoněmecky.
Řád měl 42 paragrafů v 8 odděleních.


účastníci

Rudolf Stadion-Warthausen (1808–1882), rada dvorské kanceláře (od roku 1845 řídil zemskou správu Moravy a Čech)


prameny, literatura

Ostatní literatura

"Brno město a okolí"


MJ


Aktualizováno: 11. 07. 2018