Založena firma „ORIENTAL“ v Králově Poli

1905


ulice

Brněnská + Pražská + Ugartova (Brünner Gasse + Prager Strasse + Ugartegasse)
sídlo firmy v době založení Kröna (Křenová)
v domě č. 7 filiálka (1907) Neugasse (Nová)
v domě č. 31 filiálka (1907) Pražákova
sídlo firmy v Horních Heršpicích


katastr

Královo Pole


nej...

Brno
první brněnská česká továrna na čokoládu a cukrovinky


poznámka

V Králově Poli bylo sídlo firmy v domě obchodního cestujícího Jaroslava Olivy popisné číslo 193 (Brněnská + Pražská + Ugartova (Brünner Gasse + Prager Strasse + Ugartegasse) v době založení č. 43, po přečíslování v roce 1907 č. 53, nyní č. 64). Oliva patřil k jejím zakladatelům a prvním akcionářům. Na inzerátu z roku 1907 jsou uvedeny dvě filiálky v Brně (Kröna (Křenová) 7 a Neugasse (Nová) 31). V roce 1910 je továrna uvedena v adresáři Králova Pole jako „Oriental, Aktiengesellschaft, Kanditen- und Schokoladefabrik“ s filiálkou v Brně, Neugasse (Nová) č. 31.
Roku 1911 byla firma přeložena do Horních Heršpic, kde byl podnik postupně zvětšován a přeměněn na společnost s r.o.
Válečná léta k rozvoji podniku sice nepřispěla, svoji pozici si však udržel. Nového rozšíření se podniku dostalo teprve po jeho převzetí novou společností, která provedla značným nákladem přestavbu továrny a vybavila ji moderními stroji. V roce 1948 je dle adresáře sídlo firmy v Horních Heršpicích (Pražákova č. 10) a v čele společnosti (jednatelé, prokurista) jsou členové rodiny Hanychovy.

(Za laskavé poskytnutí informací děkujeme panu Ladislavu Bartošovi.)prameny, literatura

Ostatní literatura

"Brno město a okolí"


městská část

MJ


Aktualizováno: 09. 07. 2018