Výstava Otevřeno

10. 2. 2004 (10.2.–7.3.2004)


ulice

číslo orientační

4


katastr

Brno-město


místo

charakteristika

výstava prezentovala tříleté působení TyfloCentra Brno, o.p.s., střediska sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké


poznámka

výstava probíhala v rámci celostátního projektu "30 dní pro neziskový sektor"


prameny, literatura

události

12. 5. 2003
Výstava Otevřeno (B. Přikrylová, Z. Zumrová) 16. 5. 2002
Výstava Doteky věčné krásy


stavby

Knihovna Jiřího Mahena
Kobližná 4/70


městská část

související odkazy

hub


Aktualizováno: 27. 06. 2018