Výstava Et Lettera

14. 2. 2012 (14.2.–10.3.2012)


ulice

číslo orientační

4


katastr

Brno-město


místo

charakteristika

putovní výstava k mezinárodnímu projektu Et Lettera – psát obrázky, kreslit slova


poznámka

Evropský projekt "Et Lettera – psát obrázky, kreslit slova" propojil šest evropských měst (Arad, Barcelonu, Brno, Debrecen, Štrasburk a Varšavu) se společným cílem: vyzdvihnout různé aspekty psaní.
Projekt sledoval, jakým způsobem si děti osvojují techniku psaní, popřípadě kreslení písmen. Pozornost byla rovněž věnována aspektu typografickému, transformaci rukopisu a tisku. V neposlední řadě bylo diskutováno i ryze estetické hledisko psaní. Záměrem zúčastněných partnerů bylo zachovat a propagovat psaní rukou i v dnešní digitální době.

Partnerem projektu se stal Odbor zahraničních vztahů Statutárního města Brna společně s Knihovnou Jiřího Mahena v Brně. Ta se do projektu zapojila hned několika aktivitami. Nejdříve byla hostitelem putovní výstavy (od 14. 2. do 10. 3. 2012) složené ze starých i moderních tisků. Ty náležejí do sbírek partnerských měst a do sbírky Soennecken ve Štrasburku. Obohaceny byly památkovými sbírkami Mediatéky André Malraux ve Štrasburku a doplněny exponáty z knihoven v Aradu (Rumunsko), Barceloně (Španělsko), Brně a z Muzea Deri v Debrecenu (Maďarsko).


prameny, literatura

stavby

Knihovna Jiřího Mahena
Kobližná 4/70


městská část

související odkazy

hub


Aktualizováno: 25. 06. 2018