Založení Makkabi Brno

1919


nej...

Československo
první pobočka celosvětové organizace na území českých zemí


charakteristika

Tělocvičná jednota Makkabi Brno vznikla v roce 1919 a stala se první pobočkou celosvětové organizace na území českých zemí (makkabejské centrum pak bylo přemístěno do Prahy až v roce 1923).
Makkabi Brno se úspěšně věnovalo fotbalu, atletice, házené žen i dalším sportům, na počátku 20. let vynikli zejména plavci (Rudolf a Otto Piowaty, Balasz)


účastníci

dr. Beer, 1. předseda klubu,
Otto Weich,
Ing. Fischer


zajímavosti

na druhém sjezdu Západomoravské župy ve Vídni, konaném v roce 1913 bylo usneseno, že se budou židovské sportovní jednoty nazývat Makkabi


prameny, literatura

Vysokoškolské kvalifikační práce

"Sportovní židovské kluby v novodobých dějinách"


události

30. 11. 1919
Plavecké utkání SK Makkabi Brno - ČVK Brno 1. 6. 1919
První zápas fotbalistů SK Makkabi Brno


osoby

Otto Piowaty
úspěšný sportovec (plavec) klubu Makabi Brno Rudolf Piowaty
úspěšný sportovec (plavec) klubu Makabi Brno


MJ, Jiv


Aktualizováno: 14. 12. 2018