Zahájení stavby dvou hlavních budov Středoevropského technologického institutu (CEITEC) v Brně

24. 9. 2012


ulice

katastr

Královo Pole, Bohunice


místo

15.15 hodin, Kampus Masarykovy univerzity a areál Vysokého učení technického v Brně


charakteristika

Brněnské univerzity slavnostně zahájily stavbu dvou komplexů, stavět se budou souběžně obě budovy ve dvou brněnských lokalitách: v Univerzitním kampusu Bohunice MU a v kampusu VUT Pod Palackého vrchem.
Do nových laboratoří o celkové rozloze 25.000 m² se vědci přestěhují koncem roku 2014.
Obě budovy budou stát i s vybavením více než 5 miliard Kč a bude v nich působit více než tisícovka expertů z celého světa. Institut je jedním z pěti tuzemských center excelence.

V nových pavilonech bude vědcům sloužit unikátně vybavené laboratorní zázemí, jehož součástí budou i tzv. sdílené laboratoře využívané napříč vědními obory. Zázemí nových laboratoří zkvalitní také studium magisterských a doktorských programů u vybraných oborů, protože jejich studenti budou mít přístup k nejnovějším poznatkům a nejmodernějšímu vybavení. Mladí vědci tak budou mít možnost zapojit se do práce špičkových vědeckých týmů už v době studia. Přístup k technologiím v CEITECu budou mít v rámci společných inovativních projektů i firmy.


účastníci

ministr školství Petr Fiala,
rektoři obou univerzit Karel Rais a Mikuláš Bek,
hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek,
ředitelé CEITEC, profesoři,
zástupci hlavních dodavatelů stavby (sdružení firem UNISTAV, OHL ŽS a IMOS)


poznámka

Dvě nové budovy CEITECu MU s téměř 7000 m² pro laboratoře, výukové prostory a pracovny vyrostou v Univerzitním kampusu Bohunice.
Větší z pavilonů bude mít atypický eliptický půdorys s vnitřním zastřešeným atriem. Místo v něm naleznou pracoviště pro výzkumné programy: strukturní biologie, genomika a proteomika rostlinných systémů, molekulární medicína a výzkum mozku a lidské mysli. Budou tam zkoumat např. nádorové buňky, vyvíjet metody vyhledávání nejkvalitnějších spermií a hledat příčiny závislosti.
Součástí rozšířeného prvního podzemního podlaží se stane i výzkumný skleník a růstové klimatické komory, tzv. fytotrony. V celém areálu bude umístěno sedm sdílených laboratoří s prvotřídními přístroji jako např. spektrometry nukleární magnetické rezonance (NMR), které slouží pro studium 3D struktury látek na atomární úrovni, nebo elektronové mikroskopy. Ty umožní studovat buněčné struktury a další jevy na makromolekulární úrovni s velmi vysokým rozlišením.

Čtyři pavilony o celkové rozloze 14 000 m² budou postaveny v kampusu VUT Pod Palackého vrchem. V nich budou sídlit pracoviště výzkumných programů: pokročilé materiály a pokročilé nano- a mikrotechnologie včetně tří sdílených laboratoří. Vědci se zde zaměří na výzkum např. zubní či kostní náhrady z polymerů, nanočipy, antibakteriální povrchy stěn nebo výzkumné roboty.
Stavba CEITECu VUT je jedinečná rozsahem tzv. čistých prostor o rozloze enormních 1050 m². Z nich více než 200 m² bude mít úroveň čistoty, která odpovídá nejpřísnějším normám. Pohyb osob v těchto prostorách vyžaduje zvláštní vybavení jako např. speciální obleky, roušky, brýle, kukly, obuv atp.
Přístrojové vybavení laboratoří umožní výrobu a analýzu vzorků, které jsou běžným mikroskopem neviditelné, mající rozměry tisícinásobně menší než je průměr lidského vlasu.


obrazy

prameny, literatura

události

12. 9. 2014
Otevření Středoevropského technologického institutu Masarykovy univerzity v Brně CEITEC 26. 9. 2011
Otevření Středoevropského technologického institutu CEITEC v Brně


osoby

Mikuláš Bek
rektor Masarykovy univerzity Petr Fiala
ministr školství Karel Rais
rektor Vysokého učení technického v Brně


objekty

Středoevropský technologický institut CEITEC MU
základní kámen: Kamenice 5/05 Středoevropský technologický institut CEITEC VUT
základní kámen: Technická 2/03související odkazy

Fl, Jis


Aktualizováno: 25. 06. 2018