Slavnostní zahájení výuky na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity

10. 11. 1946


ulice

číslo orientační

7


katastr

Brno-město


místo

původně ženský učitelský ústav


charakteristika

Na základě dekretu prezidenta republiky z 27. 10. 1945 a navazujícího zákona z 9. 4. 1946 byly zřízeny první čtyři pedagogické fakulty, jedna z nich i v Brně při Masarykově univerzitě.
První schůze učitelského sboru se konala 21. 10. 1946, výuka byla slavnostně zahájena 10. listopadu téhož roku pověřeným děkanem Františkem Trávníčkem.


účastníci

František Trávníček, pověřený děkan


poznámka

V roce 1953 byla pedagogická fakulta vyčleněna z rámce univerzity, v letech 1953–1959 byla přeměněna ve Vyšší školu pedagogickou, v letech 1959–1964 zajišťovaly výuku učitelů pedagogické instituty Brno, Jihlava, Zlín.
V roce 1964 byla Pedagogická fakulta obnovena a stala se opět součástí brněnské univerzity, v jejím čele stanul prof. RNDr. Josef Trtílek.události

15. 11. 1995
Slavnostní otevření nové budovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity


osoby

František Trávníček
pověřený děkan fakulty Josef Trtílek
děkan, který stanul v čele obnovené fakulty v roce 1964


městská část

související odkazy

Kal


Aktualizováno: 05. 07. 2018