Zasedání 18. světového kongresu Společnosti pro vědu a umění v Brně

26. 8. 1996 (26.–29.8.1996)


charakteristika

Na Masarykově univerzitě a na dalších místech v Brně se uskutečnil 18. světový kongres Společnosti pro vědu a umění, nepolitického sdružení exilových intelektuálů českého a slovenského původu. Kongresu, pořádaného ve spolupráci s MU, VUT a MZM, se zúčastnila řada významných osobností a světově uznávaných odborníků.


účastníci

Marie Bobková, předsedkyně brněnské pobočky,
Miloslav Rechcígl, prezident Společnosti pro vědu a umění


zajímavosti

Slavnostní zahájení se uskutečnilo v Městském divadle v Brně. Čestným předsedou přípravného výboru, který pracoval od září 1995, byl rektor Masarykovy univerzity Eduard Schmidt, koordinací programů byl pověřen Mezinárodní politologický ústav při Právnické fakultě Masarykovy univerzity.


poznámka

SVU je kulturní nevýdělečná organizace, založená na principech hledání pravdy a umožňující kontakt mezi lidmi a svobodné šíření myšlenek.
Vznikla v roce 1956 v USA s posláním sdružovat české a slovenské vědce, umělce a jiné významné osobnosti, které byly nuceny po Únoru 1948 opustit Československo. V roce 1960 byla Společnost uzákoněna jako nezávislá, samostatná organizace. První světový kongres Společnosti se konal v dubnu 1962 ve Washingtonu.
Mezi funkcionáře Společnosti patřil např. Rafael Kubelík, prof. Václav Hlavatý, Miroslav Rechcígl, prof. Jiří Nehněvajsa, prof. Ladislav Dolanský.
Mezi čestné členy patřili např. Alice Masaryková, kardinál Josef Beran, prof. Karel B. Jirák, Oskar Kokoška, Ferdinand Peroutka, prof. Karel Husa, Jaroslav Seifert, Miloš Forman, Eugen Suchoň, Bohumil Hrabal, Václav Havel.osoby

Václav Havel
čestný člen Společnosti pro vědu a umění v Brně Bohumil Hrabal
čestný člen Společnosti pro vědu a umění v Brně Alice Masaryková
čestná členka Společnosti pro vědu a umění v Brně Eduard Schmidt
rektor Masarykovy univerzity


Kal


Aktualizováno: 27. 06. 2018