Výstava „90 let Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity“

1. 10. 2012 (1.–31.10.2012)


ulice

číslo orientační

2


katastr

Veveří


místo

galerie na schodišti děkanátu PřF MU, budova 1


charakteristika

výstava byla připravena ve spolupráci s Mendelovým muzeem Masarykovy univerzity, její grafické zpracování provedl Ing. arch. Tomáš Růžička


poznámka

Botanickou zahradu založil profesor všeobecné a systematické botaniky a také organizátor botanického výzkumu na Moravě Josef Podpěra v roce 1922.
Podpěra začal se spolupracovníky zahradu stavět na ploše o rozměru jeden a půl hektaru (součást starobince jako zeleninová zahrada pro potřeby kuchyně). Tehdy tam byly rostliny z moravských stepí, Pavlovských vrchů, jihomoravských niv a jihomoravské lesostepi.
Dále tu měla být zastoupena květena Balkánu, horská květena Kavkazu a Himálaje, vápencových Alp, Asie, Severní Ameriky, Japonska a Číny.


osoby

Josef Podpěra
zakladatel Botanické zahrady


městská část

související odkazy

MJ


Aktualizováno: 26. 09. 2018