Výstava Zlato symbol moci a bohatství

2. 11. 2012 (2.–18.11.2012)


ulice

číslo orientační

8


katastr

Brno-městocharakteristika

výstava vzácných zlatých originálů z trezorů MZM


poznámka

Výstavou nazvanou Zlato symbol moci a bohatství si Moravské zemské muzeum v Brně připomenulo 195. výročí svého založení. Do přípravy výstavy se zapojilo hned několik oddělení MZM: oddělení numismatické, mineralogicko-petrografické nebo archeologický ústav.
Hlavní linii výstavy tvořily mince a medaile, šperky a ozdoby z doby bronzové, výbava z hrobu velmožů z období stěhování národů nebo ukázky zpracování zlata z Velké Moravy.stavby

městská část

související odkazy

hub


Aktualizováno: 28. 10. 2018