Vypovězení války římskému králi Albrechtovi II.

19. 9. 1439


místo

Vídeň


charakteristika

Zmocněnci římského krále (Albrechta II.) ve Vídni v Rakousku oznamují Václavovi z Kukvic, moravskému podkomořímu, purkmistrovi a radě města Brna, že Berchtold z Lipé a někteří jeho služebníci jmenovaní na přiloženém lístku, odpověděli králi a poslali včera do Vídně odpovědný list.
Jak je příjemcům známo, král nyní není v zemi (šel ve věci všeho křesťanstva proti Turkům) a odpověď mu proto nemůže být doručena.
Královi zmocněnci žádají příjemce listu, aby oznámili panu z Lipé a jeho lidem, aby nenapadali krále a jeho zemi a lidi v Rakousku a na Moravě v jeho nepřítomnosti a nechali je beze škod do doby králova návratu. Pokud by pan z Lipé nesouhlasil a prováděl svou zlou vůli, mají se proti němu příjemci listu jak nejlépe dovedou postaviti, stejně tak učiní i země rakouská.


účastníci

zmocněnci římského krále Albrechta II. Habsburského,
Václav z Kukvic, moravský podkomoří,
purkmistr a Rada města BrnaJord


Aktualizováno: 14. 07. 2018