Internetová encyklopedie dějin Brna

Vypovězení války římskému králi Albrechtovi II.

Vypovězení války římskému králi Albrechtovi II.


 • 19. 9. 1439 


 • místo

  Vídeň


 • charakteristika

  Zmocněnci římského krále (Albrechta II.) ve Vídni v Rakousku oznamují Václavovi z Kukvic, moravskému podkomořímu, purkmistrovi a radě města Brna, že Berchtold z Lipé a někteří jeho služebníci jmenovaní na přiloženém lístku, odpověděli králi a poslali včera do Vídně odpovědný list.
  Jak je příjemcům známo, král nyní není v zemi (šel ve věci všeho křesťanstva proti Turkům) a odpověď mu proto nemůže být doručena.
  Královi zmocněnci žádají příjemce listu, aby oznámili panu z Lipé a jeho lidem, aby nenapadali krále a jeho zemi a lidi v Rakousku a na Moravě v jeho nepřítomnosti a nechali je beze škod do doby králova návratu. Pokud by pan z Lipé nesouhlasil a prováděl svou zlou vůli, mají se proti němu příjemci listu jak nejlépe dovedou postaviti, stejně tak učiní i země rakouská.


 • účastníci

  zmocněnci římského krále Albrechta II. Habsburského,
  Václav z Kukvic, moravský podkomoří,
  purkmistr a Rada města Brna


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 14. 07. 2018