Setkání studentů a zaměstnanců brněnských vysokých škol s kosmonautem Vladimírem Remkem

19. 4. 1979


ulice

číslo orientační

10


katastr

Brno-město


místo

charakteristika

Setkání studentů a zaměstnanců brněnských vysokých škol s prvním československým kosmonautem Vladimírem Remkem předcházelo dopolední slavnostní zasedání vědecké rady LF UJEP, konané u příležitosti 60. výročí založení brněnské univerzity a u příležitosti XVII. dnů družby brněnské a bratislavské lékařské fakulty. Tohoto zasedání se zúčastnili rektoři vysokých škol a ředitelé pracovišť, podílejících se na mezinárodní spolupráci Interkosmos.


účastníci

Vojtěch Kubáček, rektor UJEP v Brně,
Bohumil Bednařík, děkan LF UJEP v Brně


zajímavosti

Brněnská lékařská fakulta udělila V. Remkovi zlatou pamětní medaili za jeho spolupráci při zavedení nové fyziologické metody do kosmického lékařství.


prameny, literatura

události

23. 2. 2012
Návštěva kosmonautů v Brně 4. 2. 2010
Setkání s Vladimírem Remkem


osoby

Vojtěch Kubáček
rektor UJEP v Brně


stavby

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Komenského náměstí 2/220


městská část

Kal


Aktualizováno: 09. 01. 2020