Vojenská přehlídka k 10. výročí ČSR v Brně

28. 10. 1928


ulice

charakteristika

Vojenská přehlídka začala s prvním úderem hodin na věži kostela sv. Jakuba vypálením 28 dělových ran ze Špilberku. V tu chvíli již stála kolem Jakubského a Lažanského náměstí a náměstí Svobody připravena brněnská posádka.
Přehlídku vykonal na koni generál Holý, zastupující zemského vojenského velitele gen. Vojcechovského, který se účastnil oslav v Praze.


zajímavosti

Během doby, kdy generál Holý objížděl nastoupené útvary, poutal pozornost diváků „šíleně odvážný letec“ na dvojplošníku, který „prováděl akrobacii, jakou Brno ještě nezažilo“.
Tímto pilotem byl rotmistr Vilém Murcek z leteckého pluku 2 v Olomouci. Ukázky akrobacie prováděl i odpoledne. Při slavnosti kroužila nad Brnem stíhací letka poručíka Semeráda na dvojplošnících Š-20.


prameny, literatura

události

28. 10. 1928
Oslava 10. výročí ČSR brněnským Sokolem
součást oslav 10. výročí republiky v Brně
28. 10. 1928
Oslava 10. výročí ČSR pořádaná městem Brnem
součást oslav 10. výročí republiky v Brně
28. 10. 1928
Položení základního kamene k pomníku "Svobody"
součást oslav 10. výročí republiky v Brně
28. 10. 1928
Předání dokončené stavby Maloměřický most
součást oslav 10. výročí republiky v Brně
27. 10. 1928
„Ohňová štafeta“ k 10. výročí ČSR
součást oslav 10. výročí republiky v Brně


městská část

Menš


Aktualizováno: 07. 07. 2018