Slavnostní otevření zrekonstruované budovy RECAMO

18. 1. 2013číslo orientační

7nej...

Česká republika
prvenství v tomto výzkumu u nás


charakteristika

V MOÚ v opraveném Morávkově pavilonu sídlí RECAMO.
V přízemí rekonstruované budovy je umístěna unikátní banka klinických vzorků, biobanka. Jádrem unikátního projektu je propojení základního a klinického výzkumu.
Odborníci zabývající se základním výzkumem nádorové biologie a lékaři se zkušenostmi z klinické praxe shromažďují vzorky tkání primárních nádorů a identifikují klíčové genetické změny v nádorech. Vytváří se tak databáze prognóz, reakcí pacientů na aplikovanou léčbu atp.


účastníci

Jiří Vorlíček, ředitel MOÚ,
Dalibor Valík, výkonný ředitel RECAMO,
Regina Demlová, zástupkyně výkonného ředitele


zajímavosti

Multidisciplinární přístup by měl vést k nalezení nových diagnostických markerů, to by vedlo ke zdokonalování zobrazovacích technik a také k určování stádia nemoci, což by usnadnilo terapii. V ČR má toto výzkumné pracoviště prvenství, oficiálně se také napojí na výzkum evropský.stavby

Masarykův onkologický ústav
Žlutý kopec 7/543


městská část

Menš


Aktualizováno: 13. 01. 2019