Výstava Hi5! Práce studentů vysokých uměleckých škol

6. 2. 2013 (6.2.–10.3.2013)číslo orientační

2


katastr

Brno-město


místo

Dům umění města Brna


charakteristika

výstava prezentovala práce studentů pěti vysokých uměleckých škol


poznámka

V expozici bylo vystaveno třiadvacet děl. Jednalo se převážně o instalace, videa, objekty, ale také fotografie nebo akční malbu.
Výstava Hi5! uzavřela Centralizovaný rozvojový projekt. Jeho součástí byla výstava v roce 2012 v brněnském Domě pánů z Kunštátu, sympozium na Akademii výtvarných umění v Praze a také kurátorský průzkum předurčující výstavy v roce 2013. Zapojily se do něj Akademie výtvarných umění v Praze, Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta umění Ostravské univerzity v Ostravě, Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně a Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze.


prameny, literatura

městská část

hub


Aktualizováno: 25. 06. 2018