Internetová encyklopedie dějin Brna

Výstava Rytmus + pohyb + světlo (Impulsy futurismu v českém kubismu)

Výstava Rytmus + pohyb + světlo (Impulsy futurismu v českém kubismu)


 • 15. 2. 2013 (15.2.–19.5.2013)


 • ulice

  Moravské náměstí

 • číslo orientační

  1a

 • katastr

  Brno-město

 • místo

  Místodržitelský palác


 • charakteristika

  Výstava sledovala cesty rozmanitých futuristických principů, jenž v letech 1919 až 1930 pronikaly do českého umění. Za klíčový znak moderní doby italští futuristé považovali například pohyb, dynamiku a rychlost. Od nich pak čerpali inspiraci někteří čeští umělci, i když většina tehdejší avantgardy se obracela spíše k Francii.

  Výstavu galeristé rozčlenili do osmi oddílů: část pojmenovaná Kouzelné bubny a chronofotografie představuje staré optické přístroje pracující se sekvencemi rozkreslených pohybových fází.

  Část nazvaná Rytmus a čas se věnovala ornamentu jako abstraktnímu zachycení časového proudu. Ten rezonuje například v dílech Františka Kupky. Další část výstavy ukázala možnosti grafického záznamu pohybu a zvuku, například prostřednictvím taneční notace.
  Znakový záznam tanečních kroků zdobil podlahu jedné z výstavních síní. Oddíl věnovaný Civilizačnímu dynamismu shrnul díla reflektující moderní techniku, třeba dopravní prostředky
  Expozici hostil Místodržitelský palác na Moravském náměstí.


 • poznámka

  „Díla velké umělecké ceny a významu na výstavu zapůjčilo pětadvacet různých muzeí, galerií nebo soukromých sběratelů," uvedla Kateřina Tlachová, která byla pověřena vedením Moravské galerie. A upřesnila, že výstava již měla premiéru v Západočeské galerii v Plzni. „Brněnská repríza je obměněná a obohacená o další díla," dodala.


 • prameny, literatura


 • městská část

  Brno-střed


 • autor

  hub


Aktualizováno: 11. 02. 2019