Návštěva skupiny amerických dam v Brně

13. 7. 1927


charakteristika

Z Bratislavy do Brna přijela skupina 32 amerických dam, spolupracovnic zahraničního odboje. Mezi nimi byla i jednatelka „Jednoty českých dam“ paní Schejbalová a předsedkyně amerického Červeného kříže. Dámy se v Brně zdržely jen krátce.


poznámka

„Jednota českých dam“ byla krajanskou organizací v USA, která vznikla na konci 19. století.
Za první světové války se angažovala ve spolupráci s americkým červeným křížem v pomoci rodinám dobrovolníků, kteří z Ameriky odešli bojovat do čs. vojska ve Francii, pro tyto vojáky pak obstarávali sbírkami prádlo, ponožky, mýdlo, psací potřeby, knihy, časopisy, atp.


Menš


Aktualizováno: 09. 07. 2018