Internetová encyklopedie dějin Brna

Přednáška Němečtí antifašisté v českých zemích 1938-1948

Přednáška Němečtí antifašisté v českých zemích 1938-1948


 • 2. 4. 2013 


 • ulice

  Kounicova

 • číslo orientační

  65a

 • katastr

  Brno-město

 • místo

  Moravská zemská knihovna


 • charakteristika

  Nový celoroční cyklus přednášek "Odlišné jazyky - společné dějiny" se konal za laskavé podpory Česko-německého fondu budoucnosti a Goethe-Institutu Prag. Dalšími partnery na projektu byly Ackermann-Gemeinde (SRN), občanské sdružení Conditio humana a Centrum občanského vzdělávání při Masarykově univerzitě v Brně.
  Přednášková řada si kladla za cíl poskytnout zájemcům o historii vhled do fungování společnosti na území dnešní České republiky v dobách, kdy jednu z nejvýznamnějších kolektivních identit představovala národnost. Složité vztahy mezi Čechy, Němci a Židy byly sledovány od počátků moderního nacionalismu v 19. století téměř až do současnosti.
  Dvě desítky příspěvků jak z českého a německého prostředí, tak i ze zámoří, nabídly široké spektrum pohledů na mnohonárodnostní společnost střední Evropy. Obecenstvo si tak mohlo vytvořit vlastní představu o stavu vědeckého poznání v této oblasti a dostalo také možnost aktivně se zapojit do debaty s přednášejícími.
  Přednášky se konaly ve dvou fázích, od února do května 2013, na podzim pak od října do prosince 2013.


 • poznámka

  Mgr. David Kovařík, Ph.D. (*1972), pracuje v brněnské pobočce Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a vyučuje rovněž na FF MU v Brně. Věnuje se otázkám česko-německého soužití v českých zemích v první polovině 20. století, problematice německých antifašistů, poválečnému vývoji českého pohraničí, vysídlení brněnských Němců nebo obecným dějinám Brna po roce 1945.


 • prameny, literatura


 • stavby

  Moravská zemská knihovna
  Kounicova 65a/996


 • objekty

  němečtí a rakouští exiloví spisovatelé, publicisté a politici
  pamětní deska: Moravské náměstí 3/01


 • městská část

  Brno-střed


 • autor

  hub


Aktualizováno: 29. 03. 2019