Internetová encyklopedie dějin Brna

Slavnostní otevření a zprovoznění rozptylové loučky v Brně-Komíně

Slavnostní otevření a zprovoznění rozptylové loučky v Brně-Komíně


 • 12. 5. 2005 


 • ulice

  Absolonova

 • místo

  Komínský hřbitov


 • charakteristika

  Dne 12. května 2005 se uskutečnilo slavnostní otevření a zprovoznění rozptylové loučky v Komíně.
  Po opětovném zprovoznění hřbitova a zprovoznění správní budovy a kolumbária se jedná o třetí etapu obnovy pohřebiště.
  Komín je v rámci celého území Brna teprve druhou lokalitou po Ústředním hřbitově, kde rozptylová loučka byla zprovozněna. Ukládání zpopelněných ostatků formou rozptylů je vzhledem k neustále rostoucímu počtu pohřbů žehem stále žádanější formou obřadu.
  Pietní akt otevření rozptylové loučky zahájil ředitel Správy hřbitovů města Brna Ing. Marek Šamšula a následně přednesl projev k problematice a historii pohřbívání žehem předseda Společnosti přátel žehu ČR Jan Hrdlička.
  Brněnská historička Dr. Milena Flodrová navázala na tyto projevy uměleckým přednesem. Dále následoval projev starostky městské části Komín Evy Joklové a na závěr komínský farář P. Dr. Stanislav Drobný loučku vysvětil.
  Vše bylo citlivě doplněno reprodukovanou hudbou a moderováno tajemníkem Společnosti přátel žehu ČR Mgr. Stanislavem Motyčkou.


 • prameny, literatura


 • události

  1. 10. 1999
  Obnovení hřbitova v Brně-Komíně 18. 9. 1992
  Založení „Společnosti pro obnovu hřbitova v Komíně“ 31. 12. 1983
  Oficiální zrušení hřbitova v Brně-Komíně 1. 1. 1973
  Ukončení pohřbívání na původním hřbitově v Brně-Komíně


 • osoby

  Milena Flodrová
  brněnská historička - na úvodní projevy navázala uměleckým přednesem


 • stavby

  Komínský hřbitov
  Absolonova


 • městská část

  Brno-Komín


 • autor

  Ma


Aktualizováno: 28. 12. 2019