Slavnostní otevření a zprovoznění rozptylové loučky v Brně-Komíně

12. 5. 2005


ulice

Absolonovacharakteristika

Dne 12. května 2005 se uskutečnilo slavnostní otevření a zprovoznění rozptylové loučky v Komíně.
Po opětovném zprovoznění hřbitova a zprovoznění správní budovy a kolumbária se jedná o třetí etapu obnovy pohřebiště.
Komín je v rámci celého území Brna teprve druhou lokalitou po Ústředním hřbitově, kde rozptylová loučka byla zprovozněna. Ukládání zpopelněných ostatků formou rozptylů je vzhledem k neustále rostoucímu počtu pohřbů žehem stále žádanější formou obřadu.
Pietní akt otevření rozptylové loučky zahájil ředitel Správy hřbitovů města Brna Ing. Marek Šamšula a následně přednesl projev k problematice a historii pohřbívání žehem předseda Společnosti přátel žehu ČR Jan Hrdlička.
Brněnská historička Dr. Milena Flodrová navázala na tyto projevy uměleckým přednesem. Dále následoval projev starostky městské části Komín Evy Joklové a na závěr komínský farář P. Dr. Stanislav Drobný loučku vysvětil.
Vše bylo citlivě doplněno reprodukovanou hudbou a moderováno tajemníkem Společnosti přátel žehu ČR Mgr. Stanislavem Motyčkou.


prameny, literatura

události

1. 10. 1999
Obnovení hřbitova v Brně-Komíně 18. 9. 1992
Založení „Společnosti pro obnovu hřbitova v Komíně“ 31. 12. 1983
Oficiální zrušení hřbitova v Brně-Komíně 1. 1. 1973
Ukončení pohřbívání na původním hřbitově v Brně-Komíně


osoby

Milena Flodrová
brněnská historička - na úvodní projevy navázala uměleckým přednesem


stavby

městská část

Ma


Aktualizováno: 28. 12. 2019