Ledové kry na řece Svitavě

19. 3. 1947 (19.–20.3.1947)


charakteristika

Dne 19. března se ohlásily první ledové kry, uvolněné z nejbližšího okolí obřanského mostu vzdutou vodou. Za slunečního dne přibývalo postupně ve Svitavě vody a tvořily se menší bariéry pod i nad strženým mostem v Obřanech. Řeka od Fritschovy továrny byla ucpána velkými a silnými kusy ledu o váze až několika tun, které zle ohrozily nouzový most v Obřanech. Také v Cacovicích u „Olší“ a nad jezem na Radlase se utvořily bariéry. Když nízké břehy u cacovického mlýna neudržely příval vody, byly ohroženy velké sklady papíru v cacovických papírových podnicích, bylo povoláno brněnské hasičstvo i vojsko, které odstřelem zábran uvolnilo řečiště. Také ve Svratce voda stoupla, ale plnila jenom údolní přehradu.
Dne 20. března se utvořila těžká ledová bariéra asi 800 metrů dlouhá mezi zničeným obřanským mostem a maloměřickým jezem. Touto bariérou vzdutá voda vystoupila ze břehů a zatopila okolní pole a vnikla do níže položených domů v Obřanech. Ženijní četa s velkým napětím sil kladla nálože až do středu řeky a odstřelovala ledové giganty a bloky ker, které se daly do pohybu. S velikým rachotem a prudkostí se řítily přes maloměřický jez kry, přesahující 1 m síly a plošné míry až přes 50 čtver.
Po uvolnění této bariéry volal Komárov o pomoc na zdolání těchto ker, které se shlukly před mostem u mlýna Královky. Za pomoci místního občanstva a hasičů se podařilo však brzy tyto ledy uvolniti.
K polednímu přirazila k Obřanům ohlášená velká voda, která přinesla snad největší spoustu ledových ker. Kry o váze mnoha tun se řítily na obřanské mosty, proti dřevěným bárkám a ledolamům, zpevněným až 8 m dlouhými kolejnicemi do dna řečiště před bárkami zaraženými. Ledy strhaly pilotové ledoborce provizorního mostu, zohýbaly kolejnice a srazily je do řečiště. Vojíni ženijního pluku rozebrali mostní vozovku a zbylou konstrukci zajistili lany před odnešením.
Lávka pod strženým kamenným mostem byla postižena hůře. Zaměstnanci mostního oddělení a vojáci mohli z ní zachránit jenom velmi málo, ale s nasazením života zachránili vše, co se zachránit dalo. Tu byla strhána ocelová lana, kterými byla lávka připoutána ke břehům, a kolejnice, chránící bárky, byly zohýbány a sraženy ke dnu. Na štěstí příval ker brzy ustal. O 14.15 hodin byl ohlášen konec nebezpečí a na mostech zůstaly jen hlídky. Ale vojáci v dravé a vysoké vodě zatloukali ihned náhradní piloty pro upevnění mostu. Také řeka Svratka dne 20. března bouřila v Brně, když byla strhla dřevěný most v Tišnově a most ve Veverské Bítýšce těžce poškodila.
Dne 21. března se pokračovalo na opravách poškozeného provizorního mostu, a noční směny mostařů, vojáků a tesařů firmy Němeček přes obnaženou vozovku zarazili dvojitou řadu 16 pilot a zbudovali novou bárku. Dne 22. března byl dán most znovu do provozu. Toho dne také Svratka vykazuje zvýšený stav vody, prosté však ledů. Ty zůstaly uzavřeny v jezeře přehrady.
[Citováno z Věstníku Ústředního národního výboru Zemského hlavního města Brna, 1. 4. 1947.]


zajímavosti

Společným úsilím vojska, hasičských čet zemského hlavního města Brna i dobrovolných sborů ze Židenic, Husovic, Maloměřic a Obřan, jakož i občanstva se podařilo zachránit všechny mosty na území Brna, jejichž provizorní vybudování si vyžádalo po válce tolik námahy a obětí. Za to díky všem.


prameny, literatura

Do


Aktualizováno: 14. 03. 2019