Čína, země tří učení

30. 5. 2001 (30.5.–31.10.2001)


ulice

číslo orientační

5


katastr

Pisárky


místo

Moravské zemské muzeum - pavilon Anthropos


nej...

Česká republika
Čína, země tří učení byla v té době největší výstavou na toto téma


charakteristika

Výstavu Čína, země tří učení pořádalo Moravské zemské muzeum v roce 2001 ve spolupráci s Národním muzeem – Náprstkovým muzeem asijských, afrických a amerických kultur v Praze.


zajímavosti

Výstava byla realizována ze sbírek Národního muzea - Náprstkova muzea asijských afrických a amerických kultur.
Zapůjčeno bylo přes 160 předmětů.


poznámka

Cílem tématu bylo představení tří základních filosofických směrů (konfucianismu, taoismu a buddhismu), které daly základ čínské kultuře, umění a myšlení široké veřejnosti.
Výstava byla součástí velkého cyklu a navazovala na předcházející akce, kterými se Moravské zemské muzeum snažilo přiblížit návštěvníků základní světová náboženství a umožnit tak jejich lepší pochopení.
Celý výstavní cyklus se konal pod záštitou Ministerstva kultury a Ministerstva zahraničních věcí. Předchozími tématy byla islámská kultura a indické umění, poslední výstava z cyklu se týkala křesťanství. Výstavy se jmenovaly Islám a jeho svět, Indie, její bohové a lidé, Čína, země tří učení a Východní křesťanství.
Výstavu doprovázel bohatý cyklus přednášek na různá témata.

Autorkou scénáře výstavy byla PhDr. Zlata Černá v té době kurátorka čínské a vietnamské sbírky a sbírky lamaistického umění v Národním muzeu - Náprstkově muzeu.
Garantem výstavy byl Oldřich Neužil.
Architektonické řešení výstavy zpracovala Ing. arch. Dagmar Kabeláčová a výtvarné řešení připravil Jan Ježorek.

Výstava se konala pod záštitou místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ČR Jana Kavana a ministra kultury ČR Pavla Dostála.
Realizaci výstavy finančně podpořilo Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Ministerstvo kultury ČR a Úřad městské části Brno-střed.


prameny, literatura

článek v odborném periodiku

"Výstava Čína - země tří učení"


osoby

Zlata Černá
autorka scénáře výstavy


stavby

pavilon Anthropos
Pisárecká 5/273


související odkazy

Studentský záznam


Aktualizováno: 27. 06. 2018