Odhalení pomníku padlých v první světové válce v Brně-Bohunicích

25. 5. 1919


ulice

katastr

Bohunice


charakteristika

Slavnost odhalení pomníku pořádala tělocviční jednota Sokol.
Účastníci se sešli v hostinci u Matějků (ulice Rolnická), poté o půl třetí odpoledne vyšel průvod v čele s hudbou do parku „Svobody“.


účastníci

členové Sokola Brno-Bohunice,
občané


zajímavosti

Pro neshody mezi organizacemi v Bohunicích se odhalení pomníku nezúčastnili všichni občané, někteří dokonce ani nedali vyrýt jména svých drahých padlých na nový pomník.


poznámka

Starosta bohunického Sokola Augustin Havránek přivítal hosty a promluvil o významu pomníku. Poté byl pomník odhalen. Dorostenky k němu položily věnec a přítomní zazpívali hymnu Nad Tatrou sa blýská.
O historii pomníku promluvil Bohumil Neužil, náčelník místního Sokola.
Hlavní řečník, starosta župy II., učitel Josef Havránek, hovořil o dobových proměnách dřívější monarchie a nynější republiky.
Následoval přednes básně „Tři doby české země“ (dorostenka Koubková).
Vládní komisař Jan Šmíd, jako předseda správní komise pro Bohunice, poděkoval všem, kdo přispěli k postavení pomníku, a odevzdal jej veřejnosti.
Básní „Oj prapory zavějte!“, kterou přednesla dorostenka Olga Šmídová, a zpěvem státní hymny „Kde domov můj“ byla slavnost ukončena.
(Informace pro naši encyklopedii poskytl Ing. Antonín Crha, místostarosta Brno-Bohunice, děkujeme.)události

23. 4. 1997
Znovuodhalení pomníku obětí světových válek v Brně-Bohunicích
pomník navazuje historicky na památník z roku 1919
13. 4. 1919
Slavnost sázení lip v Brně-Bohunicích


objekty

oběti 1. světové války z Bohunic
pomník: Neužilova 0/01


městská část

Menš


Aktualizováno: 08. 04. 2019