Popravy ve druhém stanném právu v Brně (pondělí 29. června)

29. 6. 1942


ulice

Mučednická
v době druhého stanného práva se jmenovala Vondrákova


číslo orientační

45


charakteristika

V tento den bylo popraveno na základě rozsudku stanného soudu v Brně celkem 7 mužů. V úmrtním protokolu jsou zapsáni pod číslem 2543/a-g. Všichni byli zpopelněni v Krematoriu města Brna dne 30. 6. 1942.


zajímavosti

Od tohoto dne již nebyli v denním popravení uváděni jmenovitě, ale byla vydána pouze stručná zpráva s počty osob, které odsoudily stanné soudy v Praze a Brně k trestu smrti. Číselně byla vyznačena obvinění (např. 5 osob odsouzeno za poslech nepřátelského rozhlasu, 11 osob schvalovalo atentát atp.).
Dne 29. 6. 1942 vynesly stanné soudy v Praze a Brně 70 rozsudků smrti.


prameny, literatura

události

30. 6. 1942
Zápis popravených v Brně 29. 6. 1942


osoby

Josef Čermák
jeden z popravených Josef Doležal
jeden z popravených Vojtěch Halaška
jeden z popravených Bedřich Křivánek
jeden z popravených František Plaček
jeden z popravených
další osoby (2)...


městská část

Menš


Aktualizováno: 06. 07. 2018